Dietetyk Wrocław - Leczenie Otyłości | Saba Odchudzanie

Otyłość, nadwaga a serce

Tkanka tłuszczowa będąc tkanką żywą, jest ukrwiona . Człowiek otyły ma

więc o wiele więcej naczyń krwionośnych (głównie włosowatych) niż jego

szczupły i zdrowy rówieśnik. Serce, ściśnięte przez tłuszcz znajdujący

się w przestrzeniach okołosercowych, a także przez wysoko ustawioną

przeponę , musi wykonać wzmożoną pracę, aby krew dotarła do każdego,

najdalszego zakątka ciała. Zwężone naczynia wieńcowe odprowadzają mniej

krwi do serca, które u otyłych pracuje już i tak w bardzo trudnych

warunkach.

Ładowanie...