Dietetyk Wrocław - Leczenie Otyłości | Saba Odchudzanie

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Afrodyta Beata Będzińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Leczenia Otyłości SABA Afrodyta Beata Będzińska, adres siedziby: Łódź, ul. Zachodnia 79, NIP: 7322141649, REGON: 100897955, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem 10-01678/24479, adres poczty elektronicznej: saba@sabaodchudzanie.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednocześnie Usługodawcą.

2. Cel i zakres zbierania danych

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne; Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jakie dane przetwarzamy

W zależności od sposobu interakcji z naszą stroną, możemy przetwarzać różne kategorie danych osobowych użytkowników:

 • Podczas tworzenia konta użytkownika:
  • Imię i nazwisko – aby móc się do Ciebie zwracać po imieniu i nazwisku.
  • Adres e-mail – używany do komunikacji, weryfikacji konta oraz w przypadku subskrypcji newslettera.
  • Numer telefonu (opcjonalnie) – jeśli zdecydujesz się podać, może być używany do komunikacji bezpośredniej lub weryfikacji konta.
 • Podczas korzystania z formularza kontaktowego:
  • Imię – abyśmy wiedzieli, jak się do Ciebie zwracać.
  • Adres e-mail – abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie.
  • Treść wiadomości – informacje, które chcesz nam przekazać.
 • Podczas logowania za pomocą Facebooka i Google:
  • Dane dostępne z profilu publicznego – takie jak imię, nazwisko i adres e-mail, które są wykorzystywane do ułatwienia procesu logowania.
 • Podczas korzystania z naszej strony internetowej:
  • Dane dotyczące aktywności na stronie – informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony, które strony odwiedzasz, jakie treści przeglądasz. Te dane są zbierane za pomocą plików cookies i podobnych technologii.
 • W przypadku subskrypcji newslettera:
  • Adres e-mail – aby móc wysyłać Ci informacje o nowościach, promocjach i innych materiałach marketingowych.

Logowanie za pomocą Facebooka i Google

Użytkownicy, korzystając z opcji logowania przez Facebooka i Google, zgadzają się na przekazanie określonych danych (imię, nazwisko, adres e-mail), które są wykorzystywane wyłącznie w celu ułatwienia procesu logowania.

Pliki „Cookies”

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W ramach strony internetowej stosowane są pliki sesyjne oraz stałe.

Pliki Cookie od stron trzecich

Korzystanie z logowania poprzez Facebooka i Google może skutkować umieszczeniem dodatkowych plików cookie na urządzeniach użytkowników, zarządzanych przez te usługi w celu autoryzacji i śledzenia sesji logowania.

3. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Warunki Korzystania

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony zgodnie z prawem, nie wykorzystując jej do celów zabronionych przepisami prawnymi.

Prawa autorskie i własność intelektualna

Wszystkie treści publikowane na Stronie są chronione prawem autorskim. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo oraz warunki niniejszych Warunków.

Ograniczenia odpowiedzialności

Centrum Leczenia Otyłości SABA nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Strony.

Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób niezakłócający jej funkcjonowania oraz w sposób nie naruszający praw innych użytkowników.

Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy dane osobowe.

Zmiany w Warunkach Świadczenia Usług

Centrum Leczenia Otyłości SABA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany na Stronie.

Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony będą rozstrzygane drogą mediacji, a w przypadku niepowodzenia mediacji – przed sądem właściwym dla siedziby Centrum Leczenia Otyłości SABA.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Warunków Świadczenia Usług, prosimy o kontakt:

Centrum Leczenia Otyłości SABA Afrodyta Beata Będzińska
ul. Zachodnia 79/1u, Łódź 90-402
Strona internetowa: sabaodchudzanie.pl
E-mail: saba@sabaodchudzanie.pl
Numer telefonu: 516 289 230

NIP: 7322141649 REGON: 100897955

Ładowanie...